Barngrupper

På Myggan är barnen fördelade på två grupper, 3-5 år och 1-3 år. Många aktiviteter sker dock i blandade åldersgrupper.