En dag på förskolan

Kl:7 Förskolan öppnar (fredagar öppnar förskolan 7:30)

Kl:8 Utelämning för stora avdelning

Kl:9-10:30 Fruktstund och Projekttid (Både inne-verksamhet och ute-verksamhet)

10:30 Blöjbyten och handtvätt och toalettbesök

11:00 Lunch och grönsaksbuffé serveras

11:45 Sov- och läsvila

14:00 Mellanmål serveras

Efter mellanmålet erbjuds barnen olika stimulerande aktiviteter ute eller inne

17:15 Förskolan stänger (fredagar stänger förskolan 16)