Likabehandlingsplan

Vår vision är att på Myggans förskola skall alla känna sig trygga, värdefulla och sedda. Ingen ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Vi ser olikheter som en tillgång och bemöter alla, såväl vuxna som barn, varje dag på samma respektfulla sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ned Myggans Likabehandlingsplan i pdf-format här.