Likabehandlingsplan

1:a april 2006 trädde Lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft.

Förskolor och skolor är skyldiga att arbeta aktivt med att förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Enligt lagen ska alla förskolor och skolor ha en likabehandlingsplan. Syftet med planen är att arbeta för barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Ladda ned Myggans Likabehandlingsplan i pdf-format här.

Kommentarer inaktiverade.