Verksamhetsplan

Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och riktlinjer för förskolan som regering och riksdag har fattat beslut om. Detta innebär att förskolan nu utgör det första steget i utbildningssystemet för barn och ungdom. I och med läroplanen har föräldrar vetskap om  vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på verksamheten. Läroplanen talar inte om hur målen ska uppfyllas, detta ansvarar varje enskild förskola för. Från och med 1 juli 2011 gäller den reviderade upplagan av Lpfö 98. I den finns uttalade riktlinjer om förskollärarens ansvar och tydligare mål och riktlinjer inom områden som språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt matematik.

Ladda ned Myggans Verksamhetsplan i pdf-format här.