Pedagogisk dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ettverktyg för att få syn på barnens intressen och undersökande samt vårt egetarbetssätt. De verktyg vi använder är ipad, anteckningar, foton och barnensalster. Pedagogisk dokumentation blir också ett underlag till utvecklingssamtaloch hjälper oss pedagoger att få syn på barnens inlärningsprocess. Vidreflektionsmöten i barngruppen lyfter vi barnens olika sätt att lära sig,förstå saker ur olika perspektiv samt hur vi lär oss tillsammans. För att vidgaförståelsen av ett projekt delger vi våra kollegor dokumentationen kringprojektet. Vi använder unikum som eninformations- och dokumentationsforum.