Personal

 

Nathalie 2016

Nathalie Eriksson, förskolechef/förskollärare

 

Kiki 2016

Kiki Fritz, barnskötare 

 

Gunilla 2016

Gunilla Isaksson, kokerska/städansvarig 

 

Rebecca 2016

Rebecca Karlsson, barnskötare