Projekt

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där projektet startar utifrån barnens tankar, intressen, idéer. Vi pedagoger har ett eget gemensamt fokus vi fördjupar oss i projektet utifrån läroplanen (normkreativitet, kommunikation, naturvetenskap). 

Den drivande motorn i processen är barnens nyfikenhetsfrågor och motivation. Processen är det centrala i projektet och inte den färdiga produkten. Vi utmanar barnen i deras tankar och föreställningar, för att utvidga deras kunnande. De hundra språken är viktiga för att ge barnen flera olika sätt att uttrycka sig på(ex, bild, dans, lek, konstruktion, sång m.m.)