Styrdokument

Verksamhetsplan, uppdatera plan 2017/2018

Likabehandlingsplan – uppdatera plan 2017/18

Förskolans läroplan 2018 (länk till PDF-version hos Skolverket)

barnkonventionen- länk