Utemiljö/trädgården

Trädgården och Hågadalen är viktiga rum för Myggan. Förskolans gård inbjuder till en varierande lek med träkoja, sandlådor, en lekstuga, rutschkana och gungor. Trädgården genomgår en ständig förändring för att utveckla barnens lek.

 Varje vecka görs planerade utflykter till Hågadalen med omnejd. Vid sköna dagar finns det möjlighet att äta lunch utomhus. I vår hage finns en utmanande hinderbana och en härlig grillplats.