Välkommen till Myggan!


Myggan ligger naturskönt i Norby nära Hågadalen. På föräldradrivna Myggan har du som förälder möjlighet att påverka ditt barns vardag. Förskolan drivs som en ekonomisk förening och det är alltid nära till besluten. Föräldrarna har en god inblick i verksamheten men det är arbetslaget som sköter det dagliga arbetet och har det pedagogiska ansvaret.


Arbetssättet är projektbaserat i åldersgrupper samt utgår från Lpfö 18 och barnkonventionen. Myggan vill tillvarata föräldrarnas engagemang och arbetslagets kompetens.


Våra ledord

Trygghet - Utforskande & Meningsskapande - Gemenskap


Trygghet

Alla barnen känner en trygghet och tillit till pedagogerna och att vi vuxna tar ansvar för att skapa det.

Utforskande & Meningsskapande

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och utmana deras tankegångar, att se de oväntade ske och stå inför förundran. Barn söker efter att skapa mening i sin omvärld, vi pedagoger eftersträvar att varje barn ska få möjlighet att utvecklas i ett meningsfullt sammanhang. Där barnen ska känna sig delaktiga, lyssnade på och utmanade.

Gemenskap

Vi är en del av världen och alla människor är lika värda oavsett vem du är. Vi strävar efter att skapa hållbara värden och relationer tillsammans med barnen och naturen. Alla barnen behövs och har ett värde i vår gemenskap på Myggan.