Projekt


Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där projektet startar utifrån barnens tankar, intressen, idéer eller nyfikenhetsfrågor. Vi pedagoger har ett eget gemensamt fokus vi fördjupar oss i projektet utifrån läroplanen (Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande Barns inflytande och delaktighet).

Den drivande motorn i processen är barnens nyfikenhets frågor och motivation. Processen är det centrala i projektet och inte den färdiga produkten. Vi utmanar barnen i deras tankar och föreställningar, för att utvidga deras kunnande och perspektiv. De hundra språken är viktiga för att ge barnen flera olika sätt att uttrycka sig i (ex. bild, musik, dans, lek, konstruktion, sång m.m..


Loris Malagussi

”-Our Task is to help children communicate with the world using all of their potential, strength and languages and to overcome any obstacle presented by our culture”