Styrdokument

Verksamhetsplan 2020/2021

verksamhetsplan 2020.pdf

Förskolans läroplan 2018

Läroplan för förskolan (Lpfö 18).pdfLikabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Myggan HT-19.pdf