Pedagogisk dokumentation


Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att få syn på barnens intressen och undersökande samt vårt eget arbetssätt. De verktyg vi använder är iPad, anteckningar, foton och barnens alster. Pedagogisk dokumentation blir också ett underlag till utvecklingssamtal och hjälper oss pedagoger att få syn på barnens inlärningsprocess.

Vid reflektionsmöten i barngruppen lyfter vi barnens olika sätt att lära sig, förstå saker ur olika perspektiv samt hur vi lär oss tillsammans. För att vidga förståelsen av ett projekt delger vi våra kollegor dokumentationen kringprojektet. Vi använder Tyra som en informations- och dokumentationsforum.