En dag på förskolan


Kl 07: Förskolan öppnar (på fredagar öppnar förskolan 7:30)

Kl 08: Utelämning för stora avdelning

Kl 09-10:30: Fruktstund och Projekttid (både inne-verksamhet och ute-verksamhet)

Kl 10:30: Blöjbyten, toalettbesök och handtvätt

Kl 11:00: Lunch- och grönsaksbuffé serveras

Kl 11:45: Sov- och läsvila

Kl 14:00: Mellanmål serveras

Efter mellanmålet erbjuds barnen olika stimulerande aktiviteter antingen ute eller inne

Kl 17:15: Förskolan stänger (på fredagar stänger förskolan kl 16)


Förskolan är fördelad på två grupper, 1-3 år och 3-5 år. Alla barn på förskolan är med varandra mellan kl 07-09, sedan delas barnen in i de olika åldersgrupperna under projekttid och lunch. Efter mellanmål blandas barngrupperna ihop igen.