Förskolans lärandemiljö


Vi eftersträvar att erbjuda barnen en inbjudande lärmiljö utifrån barnens intressen och behov. Miljön ska vara tillåtande och föränderlig. Vi skapar olika mötesplatser för kommunikation och språk, experiment och naturvetenskap och matematiska utmaningar.

Miljön består av ateljé, där barnen kan få uttrycka sin skaparlust genom att måla, skapa med lera, rita, skräpmaterial, lekmiljöer där det finns olika utklädningskläder, lekmaterial, tyger m.m. Bygg och-konstruktionsmaterial som kulbanor, duplo, papprör m.m., samt en bibliotekshörna där barnen erbjuds att läsa och titta i böcker samt utforska bokstäver. Vi väljer böcker utifrån ett normkreativt perspektiv och barnens intresse.

Vi arbetar för en giftfri förskola, där vi byter ut gamla lekmaterial/tallrikar och ersätter med godkända produkter och policydokument.