Förhållningssätt och människosyn


I vår människo- och lärandesyn utgår vi ifrån att barnen är kompetenta och att alla barn har ett eget värde i sig. Vi värdesätter att tänka tillsammans och ingå i en gemenskap där vi skapar en Myggankultur, där alla kan påverka sammanhanget med sina erfarenheter, idéer och kunskaper.

Vi vill ge barnen möjligheter att mötas i många olika sammanhang och miljöer för att barnen ska få syn på sig själva på olika sätt. Vi arbetar efter ett utforskande arbetssätt där vi pedagoger är medforskare och medupptäckare tillsammans med barnen. Genom att vara en engagerad nyfiken pedagog, vill vi försöka förstå vad det är barnen undersöker, prövar och förstår i sin omvärld.

Vi pedagoger är lyssnande och närvarande i barnens utforskande och lek. Med ett aktivt förhållningssätt till lärmiljöerna ser vi pedagoger miljön som ”den tredje pedagogen” utifrån ett lärandeperspektiv. Barnen blir till i miljöerna och miljöerna förändras av barnens avtryck. Vi tror på att låta barnen höras och synas i samhället för att kunna påverka sin omvärld och kunna bli påverkade av sin omvärld.